RED ROCKET FARM

Red Rocket Farm –Red Rocket Family เริ่มต้นจากเป็นกิจกรรมทางการเกษตรของครอบครัวในอำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

ฟาร์ม ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักหลายชนิด ทดลองการปลูก จนกระทั่งกลายเป็นฟาร์มขนาดกลาง และหันมาปลูกผลไม้–มะม่วง เป็นหลัก

Our Policy นโยบาย ความมุ่งมั่น

ฟาร์ม มีความมุ่งมั่นในการนำระบบการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมการจัดการแรงงานที่ดีการจัดการสภาพแวดล้อมการมีส่วนร่วมในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ในชุนชน ให้การเรียนรู้ การแบ่งปัน การทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น

ฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น GlobalG.A.P, GRASP,LEAF Marque, SMETA

มารู้จักผลิตผล ที่ทำด้วยใจ เพื่อส่งมอบความอร่อยให้กับลูกค้าของเรา

ที่ฟาร์มเรา ปลูกมะม่วง มหาชนกและน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง- เมื่อสุกจัดผิวเปลือกจะมีสีเหลืองที่เข้มขึ้น

เนื้อด้านในมีสีเหลืองทองสวย รสชาติหวานหอม สวนเราได้รับคำชมตลอดมา

มะม่วงมหาชนก- จุดเด่นคือ ผลมีขนาดใหญ่ รูปทรงยาว เปลือกหนา รสชาติอร่อยสุกจัดจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติหวาน หอม เนื้อแน่น เปลือกหนา เมล็ดลีบบางผลไม้ที่ช่วยต้านโรคร้ายอย่างมะเร็งและลดความเสี่ยงโรคหัวใจลงได้